• Category : SERVICE

Mimari proje

Küçük veya büyük ölçekli, konut, ticari, kültürel, eğitim, kamusal ve çok fonksiyonlu yapıları kapsamına alan, tasarım, avan proje, uygulama ve detay projelerinin hazırlanmasını içeren ve süreç içindeki tüm disiplinleri koordine eden hizmetimizdir