• Category : SERVICE

Proje kontrolorlük

Şantiye sürecinde imalatı yapılan tüm disiplinlerin ilgili standartlara, proje ve şartnamelere uygunluğunun saha ziyaretleriyle kontrolü ve raporlandırılmasını içeren hizmetimizdir.