• Category : SERVICE

Proje Yönetimi ve Danışmanlık

Tasarım aşamasından işin bitimine kadar geçen süreçte işveren adına kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir ve işveren menfaatlerini korumaya yönelik yapılan tüm çalışmaları kapsar.